Bài 121 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 121 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính M...

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

\(\displaystyle M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { - 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện các phép tính: thực hiện phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { - 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\)

\(\eqalign{
& = \left( {{7 \over 3} + {7 \over 2}} \right):\left( {{{ - 25} \over 6} + {{22} \over 7}} \right) + 7,5 \cr 
& = \left( {{{14} \over 6} + {{21} \over 6}} \right):\left( {{{ - 175} \over {42}} + {{132} \over {42}}} \right) + 7,5 \cr 
& = {{35} \over 6}:{{ - 43} \over {42}} + 7,5 \cr 
& = {{35} \over 6}.{{ - 42} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr 
& = {{ - 245} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr 
& = {{-490} \over {86}} + {{645} \over {86}} \cr 
& = {{155} \over {86}} = 1{{69} \over {86}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close