Giải bài 12 trang 28 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 28 SBT Sinh học 10: Đây là mô hình cấu trúc của axit amin. Hãy điền tên các thành phần cấu trúc nên axit amin lên hình vẽẻ Các axit amin khác nhau ở thành phần nào?

Đề bài

 a) Đây là mô hình cấu trúc của axit amin.

Hãy điền tên các thành phần cấu trúc nên axit amin lên hình vẽ Các axit amin khác nhau ở thành phần nào ?

b) Dựa vào sơ đồ cấu trúc trên hãy biểu diễn sự hình thành mối liên kết peptit giữa các axit amin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

a) Điền tên các thành phần cấu trúc

b) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 21
Gửi bài