Giải bài 12 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh nội độc tố với ngoại độc tố.

Đề bài

Hãy so sánh nội độc tố với ngoại độc tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự sinh sản của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Nội độc tố là Lipôpôlisaccarit (LPS) do tế bào Gram âm tạo ra, chỉ được tiết ra môi trường khi tế bào bị tan, bền nhiệt, nhưng có độ độc thấp hơn ngoại độc tố. Ngoại độc tố do tế bào Gram dương tiết ra môi trường, có bản chất là prôtêin. khác nhau tuỳ từng loài, ít bền nhiệt nhưng có độ độc cao hơn nội độc tố.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 149
Gửi bài