Giải bài 13 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao nhiều vi khuẩn (ví dụ, Bacillus subtilis) khi sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi vẫn tạo bào tử.

Đề bài

Tại sao nhiều vi khuẩn (ví dụ, Bacillus subtilis) khi sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi vẫn tạo bào tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự sinh sản của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Vi khuẩn mang bào tử là thuộc tính của loài ấy. Điều kiện môi trường bất lợi chỉ thúc đẩy chúng tạo bào tử nhanh hơn và tỉ lệ tạo bào tử nhiều hơn mà thôi. Các vi khuẩn không mang bào tử (ví dụ, E. coỉi) thì dù có ở điều kiện khó khăn đến đâu chúng cũng không tạo được bào tử

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 149
Gửi bài