Giải bài 11 trang 10 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ∈ ℕ*). Mỗi hoán vị của n phần tử đó là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ∈ ℕ*). Mỗi hoán vị của n phần tử đó là:

A. Một kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A

B. Tất cả kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A

C. Một số được tính bằng n(n – 1). … .2.1

D. Một số được tính bằng n!

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hoán vị để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ∈ ℕ*).

Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.

® Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close