Bài 100 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 100 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC.\) Các tia phân giác của các góc \(B\) và \(C\) cắt nhau tại \(I.\) Chứng minh rằng \(AI\) là tia phân giác của góc \(A.\)

Hướng dẫn: Từ \(I\) kẻ các đường thẳng vuông góc với các cạnh của tam giác \(ABC.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

- Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Kẻ: \(I{\rm{D}} \bot AB,IE \bot BC,{\rm{IF}} \bot {\rm{A}}C\) 

Xét hai tam giác vuông \(IDB\) và \(IEB\) có:

\( \widehat {I{\rm{D}}B} = \widehat {IEB} = 90^\circ \)

\( \widehat {DBI} = \widehat {EBI}  \) (vì \(BI\) là phân giác góc \(B\))

\(BI\) cạnh chung

\( \Rightarrow  ∆IDB = ∆IEB\) (cạnh huyền - góc nhọn)

\( \Rightarrow  ID = IE\) (hai cạnh tương ứng)       (1)

Xét hai tam giác vuông \(IEC\) và \(IFC\) có :

\( \widehat {IEC} = \widehat {IFC} = 90^\circ \)

\( \widehat {ECI} = \widehat {FCI} \) (vì \(CI\) là phân giác góc \(C\))

\(CI\) cạnh chung

\( \Rightarrow  ∆ IEC = ∆IFC\) (cạnh huyền - góc nhọn)

\( \Rightarrow  IE = IF\) (hai cạnh tương ứng)           (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(ID = IF\).

Xét hai tam giác vuông \(IDA\) và \(IFA\) có:

\(\widehat {I{\rm{D}}A} = \widehat {IFA} = 90^\circ \)

\(ID = IF\) (chứng minh trên)

\(AI\) cạnh chung

\( \Rightarrow  ∆IDA = ∆IFA\) (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

\( \Rightarrow  \widehat {DAI} = \widehat {FAI}\) (hai góc tương ứng)

Vậy \(AI\) là tia phân giác của \(\widehat A\).

Loigiaihay.com

 • Bài 101 trang 151 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 101 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I...

 • Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 152 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai ?

 • Bài 99 trang 151 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 99 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE...

 • Bài 98 trang 151 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 98 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

 • Bài 97 trang 151 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 97 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB, qua C kẻ đường vuông góc với AC, chúng cắt nhau tại D...

Quảng cáo
close