Giải bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

Đề bài

Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Enzim

Lời giải chi tiết

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Vai trò của enzim:

- Nhờ có enzim mà các quá trình sinh hóa trong cơ thể sống xảy ra rất nhạy với tốc độ lớn trong điều kiện bình thường.

- Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích nghi với môi trường nhờ điều chỉnh hoạt tính của enzim. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài