Giải bài 1 trang 75 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho 00 < \(\alpha \) < 1800. Chọn câu trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Cho 00 < \(\alpha \) < 1800. Chọn câu trả lời đúng

A. cos\(\alpha \) < 0

B. sin\(\alpha \) > 0 

C. tan\(\alpha \) < 0 

D. cot\(\alpha \) > 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nửa đường tròn đơn vị để xét dấu các giá trị lượng giác của góc \(\alpha \)

Lời giải chi tiết

Ta thấy sin\(\alpha \) > 0 \(\forall \)00 < \(\alpha \) < 1800             

 Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close