Giải bài 1 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ếch nhái hô hấp chủ yếu qua da.

Lời giải chi tiết

Ếch nhái sống vừa ở nước vừa ở cạn. Mặc dù có phổi nhưng vẫn phải hô hấp bằng da khi lên cạn, do phổi ếch có cấu tạo đơn giản, ít phế nang, không đáp ứng được nhu cầu năng lượng của cơ thể. Da ếch phải luôn giữ ẩm ướt mới có thể tiến hành trao đổi khí được. Vì vậy, ếch nhái luôn sống ở nơi có độ ẩm cao.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 2 trang 75 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt vòng tuần hoàn đơn với vòng tuần hoàn kép. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư là hệ tuần hoàn đơn hay kép. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn của cá?

 • Giải bài 3 trang 75 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

 • Giải bài 4 trang 76 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

 • Giải bài 5 trang 76 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng tỏ có sự hô hấp qua da của ếch.

 • Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

Quảng cáo
list
close
Gửi bài