Giải bài 1 trang 61 SBT toán 10 - Cánh diều

Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u = - 3\overrightarrow i + 2\overrightarrow j \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u  =  - 3\overrightarrow i  + 2\overrightarrow j \) là:

A. \(( - 3;2)\)               B. \((2; - 3)\)               C. \(( - 3\overrightarrow i ;2\overrightarrow j )\)                    D. \((3;2)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí: Nếu \(\overrightarrow u  = a\overrightarrow i  + b\overrightarrow j \) thì  \(\overrightarrow u  = (a;b)\)

Lời giải chi tiết

Do \(\overrightarrow u  =  - 3\overrightarrow i  + 2\overrightarrow j \) nên \(\overrightarrow u  = ( - 3;2)\)  

Chọn A

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close