Bài 1 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ

A. để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tống.

B. để vơ vét của cải của Đại Việt, bù đắp ngân khố cạn kiệt 

C. để giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong vương triều.

D. tạo bàn đạp để tiến công Cham-pa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Lời giải chi tiết:

Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm nhiều mục đích để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tống, vơ vét của cải của Đại Việt, bù đắp ngân khô cạn kiệt, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong vương triều.

Chọn: D

Câu 2

Nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước Việt - Tống buôn bán, đi lại ở vùng biên giới phía Bắc để

A. làm cho nền kinh tế Đại Việt kiệt quệ, đình đốn.

B. giữ bí mật, làm cho nhà Lý không biết được sự chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

C. gây áp lực buộc triều đình nhà Lý phải nhượng bộ.

D. gây mâu thuẫn giữa nhân dân với triều đình, tạo thuận lợi cho nhà Tống xâm lược Đại Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Lời giải chi tiết:

Nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước Việt - Tống buôn bán, đi lại ở vùng biên giới phía Bắc để giữ bí mật, làm cho nhà Lý không biết được sự chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

Chọn: B

Câu 3

Người đề ra và thực hiện chủ trương sáng tạo "tiến công trước để tự vệ" trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là

A. Lý Đạo Thành.                           

B. Lý Nhân Tông.

C. Lý Thường Kiệt.                         

D. Lý Thánh Tông.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Lời giải chi tiết:

Người đề ra và thực hiện chủ trương sáng tạo "tiến công trước để tự vệ" trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là Lý Thường Kiệt. 

Chọn: C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài