Bài 1 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ

A. để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tống.

B. để vơ vét của cải của Đại Việt, bù đắp ngân khố cạn kiệt 

C. để giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong vương triều.

D. tạo bàn đạp để tiến công Cham-pa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Lời giải chi tiết:

Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm nhiều mục đích để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tống, vơ vét của cải của Đại Việt, bù đắp ngân khô cạn kiệt, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong vương triều.

Chọn: D

Câu 2

Nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước Việt - Tống buôn bán, đi lại ở vùng biên giới phía Bắc để

A. làm cho nền kinh tế Đại Việt kiệt quệ, đình đốn.

B. giữ bí mật, làm cho nhà Lý không biết được sự chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

C. gây áp lực buộc triều đình nhà Lý phải nhượng bộ.

D. gây mâu thuẫn giữa nhân dân với triều đình, tạo thuận lợi cho nhà Tống xâm lược Đại Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Lời giải chi tiết:

Nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước Việt - Tống buôn bán, đi lại ở vùng biên giới phía Bắc để giữ bí mật, làm cho nhà Lý không biết được sự chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

Chọn: B

Câu 3

Người đề ra và thực hiện chủ trương sáng tạo "tiến công trước để tự vệ" trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là

A. Lý Đạo Thành.                           

B. Lý Nhân Tông.

C. Lý Thường Kiệt.                         

D. Lý Thánh Tông.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Lời giải chi tiết:

Người đề ra và thực hiện chủ trương sáng tạo "tiến công trước để tự vệ" trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là Lý Thường Kiệt. 

Chọn: C

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 33 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 33 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

 • Bài 4 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao?

 • Bài 6 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Chủ trương của Lý Thường Kiệt là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close