Bài 2 trang 33 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) là một vương triều hùng mạnh.

2. ☐ Đời sống của nhân dân Trung Quốc thời Tống ở thế kỉ XI rất sung túc.

3. ☐ Lý Thường Kiệt sinh ở Từ Sơn (Bắc Ninh).

4. ☐ Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thuỷ - bộ tấn công vào đất Tống.

5. ☐ Lý Thường Kiệt chỉ huy cánh quân đường thuỷ, tấn công vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông), bao vây Ưng Châu. Tô Giám nhà Tống phải tự tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta và mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

Lời giải chi tiết

Đúng : 5 .

Sai : 1, 2, 3, 4.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 33 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

 • Bài 4 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao?

 • Bài 6 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Chủ trương của Lý Thường Kiệt là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo

 • Bài 7 trang 34 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 34 sách bài tập Lịch sử 7. Nhân dân và các tù trưởng miền núi phía Bắc đã có đóng góp như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close