Bài 1 trang 25 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm

A. 905.              B. 938.

C. 939.              D. 968.

Câu 2:

Đề bài:

Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội).

B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C. Thiên Trường (Nam Định). 

D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

Câu 3:

Đề bài:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền

A. xưng Tiết độ sứ, sắp đặt việc cai trị.

B. xưng vương và đưa quân tiến xuống phía Nam.

C. xưng đế, cắt cử những người thân thuộc cai quản các nơi

D. xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở Trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Lời giải:

Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm 939.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Lời giải:

Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở Cổ Loa (Hà Nội).   

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Lời giải:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở Trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 25 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 3 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

 • Bài 5 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân" ?

 • Bài 6 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close