Bài 4 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân: Các con Ngô Quyền còn ít tuổi, chưa đủ uy tín; Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi, đứng lên tranh giành quyền lực lẫn nhau. => Hình thành cục diện "Loạn 12 sứ quân".

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân" ?

 • Bài 6 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

 • Bài 7 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?

 • Bài 8 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Những việc làm của Ngô Quyền có gì khác với việc làm của Khúc Thừa Dụ?

 • Bài 3 trang 26 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải phù hợp về nội dung lịch sử

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close