Đề kiểm tra học kì 1 Toán 4 Cánh diều - Đề số 5

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Đề bài

I. Trắc nhiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là:

 • A

  80 270 056

 • B

  80 027 560

 • C

  82 700 560

 • D

  80 207 056

Câu 2 :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là:

 • A

  58 172 304

 • B

  95 804 651

 • C

  27 361 813

 • D

  86 253 647

Câu 3 :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ:

 • A

  XI      

 • B

  XII

 • C

  XIII

 • D

  XIV

Câu 4 :

Cho hình vẽ như sau:

Hình vẽ đã cho có:

 • A

  3 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù

 • B

  4 góc nhọn, 3 góc vuông, 1 góc tù 

 • C

  4 góc nhọn, 3 góc vuông, 2 góc tù 

 • D

  3 góc nhọn, 3 góc vuông, 3 góc tù 

Câu 5 :

Vụ mùa vừa qua, chú Minh thu hoạch được 23 tạ thóc. Chú đã bán đi 18 tạ thóc. Số thóc còn lại, chú mang đi xay xát để lấy gạo ăn. Cứ 1 yến thóc xay xát được 6 kg. Vậy sau khi xay xát, chú Minh thu được số ki-lô-gam gạo là:

 • A

  30 kg

 • B

  128 kg

 • C

  180 kg

 • D

  300 kg

Câu 6 :

Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 186 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 171 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A là 18 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?

 • A

  175 000 đồng

 • B

  187 000 đồng

 • C

  125 000 đồng

 • D

  170 000 đồng

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

856 142 + 136 741

574 136 – 245 745

13 105 x 38

9 362 : 62

Câu 2 :

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) 10 000 kg ………. 8 tấn 25 tạ

b) 2 tấn 30 yến ………. 2 300 kg

c) 15 phút 20 giây ……… 940 giây

d) 4350 phút ……… 3 ngày

Câu 3 :

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 2 x 4 x 5 x 8 x 25 x 125
b) 1091 x 50 – 50 x 91

Câu 4 :

Hai chị em Linh và Mai mua một món quà tặng mẹ giá 138 000 đồng. Biết chị góp nhiều hơn em 12 000 đồng. Hỏi mỗi người đã góp bao nhiêu tiền?

Câu 5 :

Vào đợt thu hoạch, trang trại nuôi tôm hùm chia làm hai ngày. Ngày thứ nhất thu hoạch được 12 thùng, mỗi thùng đựng 35 kg tôm. Ngày thứ hai thu hoạch được 16 thùng, mỗi thùng đựng 48 kg tôm. Hỏi sau cả hai ngày, trang trại thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam tôm hùm?

Lời giải và đáp án

I. Trắc nhiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là:

 • A

  80 270 056

 • B

  80 027 560

 • C

  82 700 560

 • D

  80 207 056

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Viết số đã cho lần lượt từ hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là: 80 270 056

Câu 2 :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là:

 • A

  58 172 304

 • B

  95 804 651

 • C

  27 361 813

 • D

  86 253 647

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị

Lời giải chi tiết :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là: 27 361 813

Câu 3 :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ:

 • A

  XI      

 • B

  XII

 • C

  XIII

 • D

  XIV

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ năm 1201 đến năm 1300 là thế kỉ XIII.

Lời giải chi tiết :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ: XIII

Câu 4 :

Cho hình vẽ như sau:

Hình vẽ đã cho có:

 • A

  3 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù

 • B

  4 góc nhọn, 3 góc vuông, 1 góc tù 

 • C

  4 góc nhọn, 3 góc vuông, 2 góc tù 

 • D

  3 góc nhọn, 3 góc vuông, 3 góc tù 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ và dựa vào đặc điểm của các góc để xác định góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết :

Các góc có trong hình là:

+ Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD.

+ Góc vuông đỉnh B, cạnh BD, BC. 

+ Góc nhọn đỉnh B; cạnh BA, BD.

+ Góc tù đỉnh B, cạnh BA, BC.

+ Góc nhọn đỉnh C, cạnh CB, CD.

+ Góc nhọn đỉnh D, cạnh DB, DC.

+ Góc nhọn đỉnh D, cạnh DA, DB. 

+ Góc vuông đỉnh D, cạnh DA, DC.

Vậy hình đã cho có 4 góc nhọn, 3 góc vuông, 1 góc tù.

Câu 5 :

Vụ mùa vừa qua, chú Minh thu hoạch được 23 tạ thóc. Chú đã bán đi 18 tạ thóc. Số thóc còn lại, chú mang đi xay xát để lấy gạo ăn. Cứ 1 yến thóc xay xát được 6 kg. Vậy sau khi xay xát, chú Minh thu được số ki-lô-gam gạo là:

 • A

  30 kg

 • B

  128 kg

 • C

  180 kg

 • D

  300 kg

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm số tạ thóc còn lại sau khi bán

- Đổi tạ sang đơn vị yến

- Tìm số kg gạo thu được sau khi xay xát

Lời giải chi tiết :

Số tạ thóc chú Minh còn lại là:

23 – 18 = 5 (tạ)

Đổi: 5 tạ = 50 yến

Sau khi xay xát, chú Minh thu được số ki-lô-gam gạo là:

6 x 50 = 300 (kg)

Đáp số: 300 kg gạo

Câu 6 :

Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 186 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 171 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A là 18 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?

 • A

  175 000 đồng

 • B

  187 000 đồng

 • C

  125 000 đồng

 • D

  170 000 đồng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Tính số tiền lớp 4C ủng hộ được ta lấy số tiền lớp 4A ủng hộ được trừ đi 18 000 đồng.

- Tính số tiền trung bình mỗi lớp ủng hộ được ta lấy tổng số tiền ba lớp ủng hộ được chia cho 3.

Lời giải chi tiết :

Lớp 4C ủng hộ được số tiền là:

186 000 – 18 000 = 168 000 (đồng)

Trung bình mỗi lớp ủng hộ được số tiền là:

(186 000 + 171 000 + 168 000) :  3  =  175 000 (đồng)

Đáp số: 175 000 đồng

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

856 142 + 136 741

574 136 – 245 745

13 105 x 38

9 362 : 62

Phương pháp giải :

- Đặt tính

- Với phép cộng, phép trừ, phép nhân: Thực hiện từ phải sang trái

- Với phép chia: Chia từ trái sang phải

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) 10 000 kg ………. 8 tấn 25 tạ

b) 2 tấn 30 yến ………. 2 300 kg

c) 15 phút 20 giây ……… 940 giây

d) 4350 phút ……… 3 ngày

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 tấn = 1000 kg ; 1 tạ = 100 kg ; 1 yến = 10 kg

 1 phút = 60 giây

Lời giải chi tiết :

a) 8 tấn 25 tạ = 8 000 kg + 2500 kg = 10 500 kg

     Vậy 10 000 kg < 8 tấn 25 tạ     

b) 2 tấn 30 yến = 2 000 kg + 300 kg = 300 kg

     Vậy 2 tấn 30 yến = 2 300 kg    

c) 15 phút 20 giây = 920 giây

     Vậy 15 phút 20 giây < 940 giây

d) 3 ngày = 4 320 phút

     Vậy 4350 phút > 3 ngày

Câu 3 :

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 2 x 4 x 5 x 8 x 25 x 125
b) 1091 x 50 – 50 x 91

Phương pháp giải :

a) Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ….

b) Áp dụng công thức: a x b – a x c = a x (b – c)

Lời giải chi tiết :

a) 2 x 4 x 5 x 8 x 25 x 125 = (2 x 5) x (4 x 25) x (8 x 125)

                                           = 10 x 100 x 1 000

                                           = 1 000 000
b) 1 091 x 50 – 50 x 91 = 50 x (1 091 – 91)

                                       = 50 x 1 000 = 50 000

Câu 4 :

Hai chị em Linh và Mai mua một món quà tặng mẹ giá 138 000 đồng. Biết chị góp nhiều hơn em 12 000 đồng. Hỏi mỗi người đã góp bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải :

- Số tiền chị góp = (tổng + hiệu) : 2

- Số tiền em góp = Tổng số tiền hai chị em góp – số tiền chị góp

Lời giải chi tiết :

Số tiền chị góp là:

(138 000 + 12 000) : 2 = 75 000 (đồng)

Số tiền em góp là:

138 000 – 75 000 = 63 000 (đồng)

Đáp số: Chị: 75 000 đồng

              Em: 63 000 đồng

Câu 5 :

Vào đợt thu hoạch, trang trại nuôi tôm hùm chia làm hai ngày. Ngày thứ nhất thu hoạch được 12 thùng, mỗi thùng đựng 35 kg tôm. Ngày thứ hai thu hoạch được 16 thùng, mỗi thùng đựng 48 kg tôm. Hỏi sau cả hai ngày, trang trại thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam tôm hùm?

Phương pháp giải :

- Tìm số kg tôm thu hoạch ngày thứ nhất

- Tìm số kg tôm thu hoạch ngày thứ hai

- Tìm số kg tôm thu hoạch cả hai ngày

Lời giải chi tiết :

Số kg tôm thu hoạch ngày thứ nhất là:

35 x 12 = 420 (kg)

Số kg tôm thu hoạch ngày thứ hai là:

48 x 16 = 768 (kg)

Sau cả hai ngày, trang trại thu được tất cả số ki-lô-gam tôm hùm là:

420 + 768 = 1 188 (kg)

Đáp số: 1 188 kg tôm hùm

close