Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Một người đứng dưới đất muốn dùng một hệ thống ròng rọc để đưa các bao xi măng 50kg lên tầng ba của một tòa nhà đang xây với lực kéo nhỏ hơn 500N.

a. Hãy vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống ròng rọc người đó phải dùng.

b. Nếu bỏ qua ma sát và trọng lượng của ròng rọc thì công tối thiểu để đưa 20 bao xi măng lên là bao nhiêu? Biết tầng 3 cao 10m.

Câu 2. Một máy cày hoạt động với công suất 800W, trong 6 giây máy đã thực hiện được một công là bao nhiêu, trong một kíp làm việc 3 giờ máy đã thực hiện được một công là bao nhiêu?

Câu 3. Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 100 kg rơi từ độ cao 4 m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 40 cm. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

+ Dùng ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động.

+ Công tối thiểu để đưa 20 bao xi măng lên :

\(A =P.h = 20.500.10=100.000J\)\(\; = 100kJ\)

Câu 2. Trong 6 giây máy đã thực hiện được một công :

\(A_1  = P.t = 800.6 = 4800\,J\)

Trong 3 giờ máy đã thực hiện được một công

\(A_2  =P.t = 3600.3.800 = 8640000 \,J\)

Câu 3. Công toàn phần khi quả nặng rơi xuống sinh ra.

\(A = P.h = 100.10.4 = 4000\,J \)

Công có ích do quả nặng rơi xuống sinh ra.

\(A_1  = 80\%. A = 3200\,J\)

Lưc cản của đất đối với cọc là:

\(F = \dfrac{{{A_1}} }{s} =\dfrac{{3200} }{ {0,4}}  = 8000\,N.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close