Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có động năng ?

A. Con lắc đang dao động.

B. Máy bay đang bay.

C. Không khí đang chứa trong quả bóng.

D. Luồng gió đang thổi qua cánh đồng.

Câu 2. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hãy chọn câu đúng

A. Khối lượng của vật                 

B. Độ biến dạng đàn hồi của vật

C. Vận tốc của vật                      

D. Chất làm vật

Câu 3. Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 24km trong 25 phút. Lực cản của mặt đường là 500N. Công suất của ô tô là:

A .800W                      B. 8kW                  

C. 80kW.                     D. 800kW

Câu 4. Một chiếc ô tô cùng chuyển động đều đi được đoạn đường 27km trong 30 phút. Công suất của ô tô là 12kW. Lực kéo của động cơ là:

A. 80 N                B. 800N          

C. 8000 N            D. 1200N

Câu 5. Một người thợ kéo đều một bao xi măng trọng lượng 500N lên cao 3m. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu?

A. 15W                         B. 360W               

C. 50W                         D. 72W

B. TỰ LUẬN

Câu 6. Một mũi tên được bắn đi từ một cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?

Câu 7. Để đưa một vật khối lượng 300kg lên sàn xe tải có độ cao 1,25m người ta dùng một tấm ván nghiêng dài 5m. Biết lực ma sát của tấm ván có độ lớn là 100N. Lực kéo vật là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

B

B

B

C

Câu 6.

Một mũi tên được bắn đi từ một cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung vì khi dương cung làm cho cả dây cung và cánh cung bị biến dạng do để dự trữ một năng lượng dưới dạng thế năng, năng lượng này làm cho mũi tên chuyển động.

Câu 7.

Công để đưa vật lên xe là:

\(A = P.h = 300.10.1,25 = 3750\,J\)

Nếu không có ma sát lực kéo vật là: 

\(F_0  = \dfrac{A }{ L}  = \dfrac{{3750} }{ 5} = 750N\)

Khi có thêm ma sát lực kéo vật là:

\(F = 750 + 100 = 850N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close