Quảng cáo
 • Lý thuyết Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mở đầu trang 22

  Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 22, 23

  Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được (đơn vị nghìn đồng) ở rạp chiếu phim đó theo x và y. Cặp số (x; y) = (100; 100) thoả mãn bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong hai bất phương trình thu được ở HĐ1? Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 23, 24, 25

  Cho đường thẳng d: 2x - y = 4 trên mặt phẳng toạ độ Oxy (H.2.1). Đường thẳng này chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 2x+y<200 trên mặt phẳng tọa độ. Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu

  Xem lời giải
 • Bài 2.1 trang 25

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương tình bậc nhất hai ẩn?

  Xem lời giải
 • Bài 2.2 trang 25

  Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

  Xem lời giải
 • Bài 2.3 trang 25

  Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mở đầu trang 26

  Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hoà điều hoà hai chiều và điều hoà một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỷ đồng.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 26, 27

  Trong tình huống mở đầu, gọi x và y lần lượt là số máy điều hoà loại hai chiều và một chiều mà cửa hàng cần nhập. Tính số tiền vốn mà cửa hàng phải bỏ ra để nhập hai loại máy điều hoà theo x và y. Trong tình huống mở đầu, gọi x và y lần lượt là số máy điều hoà loại hai chiều và một chiều mà cửa hàng cần nhập. Từ HĐ1, viết hệ bất phương trình hai ẩn x, y và chỉ ra một nghiệm của hệ này.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo