Câu C4 trang 157 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hãy cho biết cần cẩu nào có công suất lớn hơn, biết rằng:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết cần cẩu nào có công suất lớn hơn, biết rằng:

- Cần cẩu 1 nâng vật 900kg lên cao 10m trong 1 min.

- Cần cẩu 2 nâng vật 2000kg lên cao 6m trong 2 min.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\left. \matrix{  {P_1} = {{{A_1}} \over {{t_1}}} = {{{p_1}{h_1}} \over {{t_1}}} = {{{m_1}g{h_1}} \over {{t_1}}} \hfill \cr  {P_2} = {{{A_2}} \over {{t_2}}} = {{{p_2}{h_2}} \over {{t_2}}} = {{{m_2}g{h_2}} \over {{t_2}}} \hfill \cr}  \right\}\)

\(\Rightarrow {{{P_1}} \over {{P_2}}} = {{{m_1}{h_1}{t_2}} \over {{m_2}{h_2}{t_1}}} = {{900.10.2} \over {2000.6.1}} = 1,5\)

Cẩu 1 có công suất gấp rưỡi cẩu 2.

Loigiaihay.com

 • Bài 1 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Câu nào sau đây là đúng?

 • Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi F=5.103 N. Hỏi khi lực thực hiện được một công bằng 15.106 J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường bằng bao nhiêu?

 • Bài 3 trang 159 SGK Vật lý lớn 10 nâng cao

  Một vật khối lượng m=3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F=50N dọc theo đường dốc chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s=1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động.

 • Bài 4 trang 159 SGKVật lý lớp 10 nâng cao

  Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h=10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được công bằng bao nhiêu?

 • Bài 5 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15/ nước lên bể ở độ cao 10m. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể, hãy tính công suất của máy bơm. Trong thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ là 0,7.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close