Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nếu coi các tích

Quảng cáo

Đề bài

Nếu coi các tích p1.V1 , p2.V2 và p3.V3bằng nhau thì sai số là bao nhiêu ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nếu coi các thể tích p1.V1 , p2.V2 , p3.Vlà bằng nhau thì giá trị trung bình

\(\overline {pV} = {{{p_1}.{V_1} + {p_2}.{V_2} + {p_3}.{V_3}} \over 3} = {{(20 + 18 + 19).S} \over 3} = 19S\)

Sai số tuyệt đối : \(\Delta (pV) = {{(20 - 18)S} \over 2} = S\)

Sai số tương đối : \({{\Delta (pV)} \over {\overline {pV}}} = {S \over {19S}} = 5,3\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close