Câu C1 trang 89 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ.

Quảng cáo

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ.

Giải :

Thí nghiệm cho ta rút ra được: lực ma sát nghỉ có:

   - giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa 2 vật.

   - chiều ngược với chiều của ngoại lực tác dụng lên một vật (ngược với chiều hợp lực của các ngoại lực khác).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 20 : Lực ma sát
Gửi bài