Bài 2 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt

Quảng cáo

Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt

A. \(\overrightarrow {{F_{mst}}}  = {\mu _1}\overrightarrow N \)  ;    

B. \(\overrightarrow {{F_{mst}}}  =  - {\mu _1}\overrightarrow N \) ;    

C. \(\overrightarrow {{F_{mst}}}  \le {\mu _1}N\)  ; 

D. \({F_{mst}} = {\mu _1}N\)

Giải :

Chọn D.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 20 : Lực ma sát
Gửi bài