Câu C1 trang 64 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy so sánh quan niệm của Ga-li-lê với quan niệm của A-ri-xtốt.

Quảng cáo

Hãy so sánh quan niệm của Ga-li-lê với quan niệm của A-ri-xtốt.

Giải :

A-ri-xtốt cho rằng lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

Ga-li-lê cho rằng lực không phải là nguyên nhân duy trì chuyển động. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14 : Định luật I Niu-tơn
Gửi bài