Bài 1 trang 66 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì

Quảng cáo

Hãy chọn câu đúng. 

Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì

A . vật lập tức dừng lại.

B. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

C. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.

D. Vật chuyển động thẳng đều.

Giải :

D. Vật chuyển động ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều (tuân theo định luật I).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14 : Định luật I Niu-tơn
Gửi bài