Câu C1 trang 64 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy so sánh quan niệm của Ga-li-lê với quan niệm của A-ri-xtốt.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh quan niệm của Ga-li-lê với quan niệm của A-ri-xtốt.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

A-ri-xtốt cho rằng lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

Ga-li-lê cho rằng lực không phải là nguyên nhân duy trì chuyển động. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close