Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu suất

Hiệu suất của động cơ nhiệt có thể lớn hơn 1 hay không?

Giải

Hiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt không thể lớn hơn 1 vì \(\left| A \right| < Q\).       

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài