Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu năng

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 hay không?

Giải:

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 vì \({Q_2}\) có thể lớn hơn \(\left| A \right|\), và thực tế hiệu năng của máy lạnh luôn lớn hơn 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài