Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Hãy so sánh

Quảng cáo

Hãy so sánh các tích p1.V1 , p2.V2 và p3.V3 nhận được từ thí nghiệm.

Giải

p1.V1= p2.V2= p3.V

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài