Câu C1 trang 218 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

  Tính tỉ số thể tích riêng của phân tử hiđrô và thể tích không gian chia đều cho mỗi phân tử trong điều kiện chuẩn . 

Giải 

Tỉ số thể tích riêng của phân tử Hidro và thể tích không gian chia đều cho mỗi phần tử trong điều kiện tiêu chuẩn

\({{{V_\text{ riêng}}} \over {{V_\text{chia đều}}}} = {{4\pi {R^3}} \over {3{V_\text{chia đều}}}} = {{4.3,14.{{({{10}^{ - 10}})}^3}} \over {3.{{(3,{{3.10}^{ - 9}})}^3}}} = 1,{17.10^{ - 4}}\)

\( \Leftrightarrow \) Thể tích riêng của các phân tử khí \( \le \) Thể tích chất khí 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải