Bài 3 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Quảng cáo

Tính tỉ số khối lượng phân tử nước và khối lượng nguyên tử cacbon 12.

Giải 

\({{{m_{{0_{{H_2}O}}}}} \over {{m_{{0_C}}}}} = {{2 + 16} \over {18}} = {3 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài