Câu 7 trang 94 SGK GDCD lớp 10

Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể.

Lời giải chi tiết

- Lựa chọn công việc chung là gì?

- Ai sẽ là trưởng nhóm?

- Phân công công việc cho từng bạn.

- Tiến hành làm việc

- Nghiệm thu kết quả.

Ví dụ: Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các bạn học sinh miền núi

* Trưởng nhóm phụ trách: Bí thư đoàn lớp 

* Công việc:

- Tất cả các bạn học sinh trong lớp tham gia quyên góp, ủng hộ 

- Tổng hợp, phân loại đồ quyên góp

+ Tổ trưởng tổ 1: Tổng hợp, phân loại sách vở và đồ dùng học tập

+ Tổ trưởng tổ 2: Tổng hợp, phân loại quần áo

+ Thủ quỹ: Nhận tiền mặt nếu các bạn có quyên góp

* Thời gian nhận quyên góp: 1 tuần kể từ ngày phát động

* Tổng hợp sau thời gian phát động:

- 100 cuốn vở + 50 bộ sgk + 20 bộ đồ dùng học tập

- 230 bộ quần áo

- 5 triệu tiền mặt

Đây là sự hợp tác thành công giữa các thành viên trong lớp.

Loigiaihay.com

 • Câu 6 trang 94 SGK GDCD lớp 10

  Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một thành quả của sự hợp tác giữa các bạn trong lớp, trong trường em hoặc giữa địa phương em với các địa phương khác.

 • Câu 5 trang 94 SGK GDCD lớp 10

  Em tán thành hay không tán thành với từng ý kiến dưới đây? Vì sao?

 • Câu 4 trang 94 SGK GDCD lớp 10

  Thế nào là sống hòa nhập? Điều gì sẽ xảy ra đối với người sống không hòa nhập với cộng đồng, xã hội? Vì sao?

 • Câu 3 trang 94 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

 • Câu 2 trang 94 SGK GDCD lớp 10

  Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close