Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người

 • pic

  Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 10

  Ngày nay, nếu chặt củi, đốn than thì bị dư luận phê phán, cho rằng đó là kẻ phá hoại rừng, là người thiếu ý thức bảo vệ môi trường và cộng đồng. Em giải thích thế nào về việc này?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 10

  Hãy lấy một vài ví dụ về hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với những chuẩn mực đạo đức xã hội

 • pic

  Câu 4 trang 67 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một cá nhân mà em biết.

 • pic

  Câu 5 trang 67 SGK GDCD lớp 10

  Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

Gửi bài Gửi bài