Quảng cáo
 • Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10

  Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10

  Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham gia giải quyết một trong các vấn đề trên

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo