Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10

  Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?

 • pic

  Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10

  Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham gia giải quyết một trong các vấn đề trên

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài