Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

 • pic

  Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

 • pic

  Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao?

 • pic

  Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

 • pic

  Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

Gửi bài Gửi bài