Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

a. Sự dao động của con lắc

b. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại

c. Ma sát sinh ra nhiệt

d. Chim bay

e. Sự chuyển hóa của các chất hóa học

f. Cây cối ra hoa kết quả

g. Nước bay hơi

h. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

i. Sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao:

+ Vận động cơ học: (a) và (d)

+ Vận động vật lí: (c) và (g)

+ Vận động hóa học: (e)

+ Vận động sinh học: (h) và (f) 

+ Vận động xã hội: (b) và (i) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close