Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 44 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

 • pic

  Câu 2 trang 44 SGK GDCD lớp 10

  Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 44 SGK GDCD lớp 10

  Bản thân em đã có việc làm nào gắn học với hành? Việc kết hợp giữa học với hành có tác dụng thế nào đối với quá trình học tập của em

 • pic

  Câu 4 trang 44 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

 • pic

  Câu 5 trang 44 SGK GDCD lớp 10

  Trong khi chuẩn bị cho bài học Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, Hà nói với Hằng:

Gửi bài Gửi bài