Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 59 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy cho biết: Vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử?

 • pic

  Câu 2 trang 60 SGK GDCD lớp 10

  Hăng-ri Đuy-năng (1828 – 1910) là nhà nghiên cứu văn học người Thụy Sĩ. Năm 31 tuổi, ông được chứng kiến cảnh khoảng 40 ngàn người vừa chết

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 60 SGK GDCD lớp 10

  Hãy điều tra thực tế ở địa phương em về việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vì mục tiêu phát triển toàn diện con người

 • pic

  Câu 4 trang 60 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào kiến thức con người là chủ thể của lịch sử, em có thể nói với họ điều gì?

Gửi bài Gửi bài