Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan.

 • pic

  Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

 • pic

  Câu 4 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

Gửi bài Gửi bài