Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

Quảng cáo

Đề bài

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Triết học Mác - Lê-nin cho rằng: Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .

Loigiaihay.com

 • Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?

 • Câu 3 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

 • Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao?

 • Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

 • Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close