Bài C6 trang 38 SGK Vật lí 8

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính lực đẩy Ác - si - mét: \(F_A= d.V\)

Trong đó:

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

+ V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào nước: FAn = dn.V

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thỏi đồng nhúng vào dầu:  FAd = dd.V

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu: 

dn > dd => FAn > FAd.

Vậy thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đấy Ác-si-mét lớn hơn.

Loigiaihay.com

 • Bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

 • Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 8

  Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. thì thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

 • Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

 • Bài C3 trang 37 SGK Vật lí 8

  Hãy chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác si mét. nếu trên là đúng.

 • Bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8. Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close