Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 8

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. thì thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác - si - mét lớn hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính lực đẩy Ác - si - mét: \(F_A= d.V\)

Trong đó:

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

+ V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết

Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ. Hai thỏi có thể tích bằng nhau nên hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn như nhau.

 • Bài C6 trang 38 SGK Vật lí 8

  Giải bài C6 trang 38 SGK Vật lí 8. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

 • Bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

 • Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

 • Bài C3 trang 37 SGK Vật lí 8

  Hãy chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác si mét. nếu trên là đúng.

 • Bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8. Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close