Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Việc khôi phục và phát triển diện tích rừng trong miền là khâu then chốt để đảm bảo cuộc sống...

Quảng cáo

5. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

- Khôi phục và phát triển diện tích rừng trong miền.

- Bảo vệ và nuôi dưỡng các hệ sinh thái ven biển, đầm phá và cửa sông.

- Sẵn sàng và chủ động phòng chống thiên tai.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài