Quảng cáo
 • Bài 1 trang 65

  Tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm và bán kính qua tiêu ứng với điểm (M(x;y)) của các conic sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 65

  Cho elip (E): (frac{{{x^2}}}{{25}} + frac{{{y^2}}}{9} = 1).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 65

  Xác định tâm sai, tiêu điểm và đường chuẩn tương ứng của mỗi đường conic sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 65

  Cho đường thẳng (d:x - y + 1 = 0) và điểm (F(1;1)). Viết phương trình của đường conic nhận F là tiêu điểm, d là đường chuẩn và có tâm sai e trong mỗi trường hợp sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 65

  Mặt Trăng chuyển động theo một quỹ đạo là đường elip có tâm sai bằng 0,0549 và nhận tâm Trái Đất là một tiêu điểm.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 65

  Ta đã biết tính chất quang học của ba đường conic (xem phần đọc thêm Bạn có biết? ở trang 72, sách giáo khoa Toán 10, tập hai).

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 66

  Mặt cắt của một chảo ăng-ten là một phần của parabol (P). Cho biết đầu thu tín hiệu đặt tại tiêu điểm F cách đỉnh O của chảo một khoảng là (frac{1}{6}m).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 66

  Gương phản chiếu của một đèn chiếu có mặt cắt hình parabol (Hình 5). Chiều rộng giữa giữa hai mép vành của gương là (MN = 32) cm và chiều sâu của gương là (OH = 24) cm.

  Xem chi tiết