Bài tập 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} + 4\) . Hãy tính: \(f\left( { - 3} \right);\,\,f\left( { - 2} \right);f\left( { - 1} \right);\,\,f\left( 0 \right);\,\,f\left( 1 \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & y = f(x) = {x^2} + 4  \cr  & f( - 3) = {( - 3)^2} + 4 = 9 + 4 = 13  \cr  & f( - 2) = {( - 2)^2} + 4 = 4 + 4 = 8  \cr  & f( - 1) = {( - 1)^2} + 4 = 1 + 4 = 5  \cr  & f(0) = {0^2} + 4 = 4  \cr  & f(1) = {1^1} + 4 = 1 + 4 = 5 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close