Bài tập 5 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ T (oC) tại các thời điểm trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Nhiệt độ T (oC) tại các thời điểm trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:

t (giờ)

0

4

8

12

16

20

24

T (oC)

20

18

22

26

24

21

20

 

a) Đại lượng T có phải là hàm số của đại lượng t không ?

b) Hãy tính T(0); T(4); T(8); T(12); T(16); T(20); T(24).

 

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của t ta luôn các định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Vậy đại lượng T là một hàm số của đại lượng t.

b) T(0) = 20; T(4) = 18; T(8) = 22; T(12) = 26;

T(16) = 24; T(20) = 21; T(24) = 20.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close