Bài tập 6 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khối lượng m(kg) của một thanh sắt có khối lượng riêng là 7,8 kg/m3 tỉ lệ thuận với thể tích V (m3) theo công thức: m = 7,8V.

Quảng cáo

Đề bài

Khối lượng m(kg) của một thanh sắt có khối lượng riêng là 7,8 kg/m3 tỉ lệ thuận với thể tích V (m3) theo công thức: m = 7,8V.

a) Đại lượng m có phải là hàm số của đại lượng V không ?

b) Dãy tính m(10) ; m(20) ; m(30) ; m(40) ; m(50).

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy: m(0) = 7,8.0 = 0 và m(1) = 7,8.1 = 7,8

Đương thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và (1; 7,8) nên là đồ thị của hàm số m = 7,8V.

Vậy đại lượng m là hàm số của đại lượng V.

\(\eqalign{  & b)m(10) = 7,8.10 = 78  \cr  & m(20) = 7,8.20 = 156  \cr  & m(30) = 7,8.30 = 234  \cr  & m(40) = 7,8.40 = 312  \cr  & m(50) = 7,8.50 = 390 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close