Bài tập 11 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

x

-2

-2

0

1

2

y

-6

-3

0

3

6

 

a) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị (x ; y) tương ứng có trong bảng trên ?

b) Em có nhận xét gì các điểm vừa xác định trong câu a ?

Lời giải chi tiết

 

b)5 điểm trên là các điểm thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close