Bài tập 12 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Số tập x và số tiền y (nghìn đồng) phải trả của ba bạn Hùng, Dũng và Mạnh được biểu diễn bới ba điểm H; D; M trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình 11.

Quảng cáo

Đề bài

Số tập x và số tiền y (nghìn đồng) phải trả của ba bạn Hùng, Dũng và Mạnh được biểu diễn bới ba điểm H; D; M trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình 11.

Em hãy:

a) Đọc tọa độ các điểm H, D, M.

b) Ai mua nhiều tập nhất.

 

 

Lời giải chi tiết

a)H(3; 9); D(4; 12); M(2; 6)

b) Trục tung biểu thị cho số tập x của ba bạn, do đó bạn Dũng mua tập nhiều nhất (x= 4)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close