Bài tập 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -2x.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -2x.

a) Bằng đồ thị, hãy tìm: f(1) ; f(-2) ; f(0) ; \(f\left( {{3 \over 2}} \right)\)

b) Tìm giá trị của x khi y = -4; y = 0; y = 6.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua 2 điểm O(0; 0) và A(1; -2)

Dựa vài đồ thị ta thấy:

\(\eqalign{  & a)f(1) =  - 2;f( - 1) = 2;f(0) = 0;f\left( {{3 \over 2}} \right) =  - 3  \cr  & b)y =  - 2x \Rightarrow x = {{ - y} \over 2} \cr} \)

Nếu y = -4 thì \(x = {{ - ( - 4)} \over 2} = {4 \over 2} = 2\)

Nếu y = 0 thì \(x = {{ - 0} \over 2} = 0\)

Nếu y = 6 thì \(x = {{ - 6} \over 2} =  - 3\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close