Bài tập 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 20 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v

Quảng cáo

Đề bài

Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 20 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: \(t = {{20} \over v}\)

Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 10; 20; 40; 80.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & t = {{20} \over v}  \cr  & t(10) = {{20} \over {10}} = 2;t(20) = {{20} \over {20}} = 1  \cr  & t(40) = {{20} \over {40}} = {1 \over 2};t(80) = {{20} \over {80}} = {1 \over 3} \cr} \)

Ta có bảng giá trị:

v

10

20

40

80

t

2

1

\({1 \over 2}\)

\({1 \over 3}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close